LİSTE #6

Dünyanın görsel tarihi. 

Günlük seyahat dozu.

Güzel bir parça

İzlanda – (yukarıda görsel bu sayfadan)